Skrypty

 • Php
 • MySql
 • Html
 • Css
 • Flash
 • JavaScript
 • Zend Framework
 • jQuery, ajax
 • Pear

Autorskie klasy Php

 • SitesManger - zarządzanie podstronami.
 • CategoriesManager - zarządzanie kategoriami.
 • ProductsManager - zarządzanie produktami.
 • AttachmentsManager zarządzanie załącznikami
 • FilesManager - zarządzanie plikami i obrazami.
 • GalleriesManager - zarządzanie galeriami zdjęć.
 • NewsManager - zarządzanie aktualnościami.
 • NewsletterManager - zarządzanie newsletterem.
 • BannersManager - zarządzanie banerami.
 • Image - obróbka obrazów.
 • Pager - stronicowanie wyników.
 • Popup - wyświetlanie komunikatów.
 • Validation - reguły do walidacji formularzy.
 • QuickForm template - template do wyświetlania formularzy.

Autorskie komponenty Flash

 • TextEditor - wizualny edytor tekstu.
 • LoadVariables - ładowanie danych z serwera.
 • Languages - obsługa wersji językowych.
 • BackWard - playback.
 • Loader - ładowarka tekstów, zdjęć itd.
 • Container - prosty kontener na dowolne obiekty.
 • SimpleScroller - prosty pasek przewijania.
 • SimpleGallery - powiększanie obrazu i wyświetlanie kolejnych.
 • Delay - opóźnianie wykonania zadania.
 • FallingObjects - rozrzucanie dowolnych obiektów po scenie, w uporządkowany sposób.
 • Zoomi - szybkie powiększanie miniatur zdjęć.
 • Pager - stronicowanie.